7 czerwca 2018

Wycieczki zagraniczne – informacje

Rzeszów 2018-06-07

PiP.5550.320.2018                                                                   

 

Wycieczki  zagraniczne                                                

Zgodę na zorganizowanie wycieczek zagranicznych  wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.

Dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny  o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki, która jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja     2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).

Kartę wycieczki należy przesłać pocztą lub złożyć w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na  7 dni przed terminem wyjazdu.

Proszę nie dołączać listy uczniów biorących udział w wycieczce, (§ 7 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia).

Uwaga!

Wyjazdy zagraniczne organizowane w czasie wolnym od zajęć szkolnych tj. w okresie ferii zimowych i ferii letnich podlegają zgłoszeniu jako forma wypoczynku dzieci i młodzieży i organizowane są na podstawie przepisów zawartych w poniższych aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452).
  2. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629).

 

Osoby do kontaktu:

Lucyna Winiarska – główny specjalista
Oddział Pragmatyki i Prawa Oświatowego
tel: 17 867 11 67

Załącznik do pobrania:

Karta wycieczki strona 1 – plik *.pdf
Karta wycieczki strona 2 – plik *.pdf

 

 

 

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter