24 lutego 2017

Wykaz konkursów itp. które mogą być wymienione na świadectwie

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów  

ORE.110.5.2017

Zarządzenie Nr 4 / 2017
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 28 lutego 2016 r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2016/2017, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

Działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r., poz. 59) w związku z art. 129 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r., poz. 60):

§ 1
Podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2016/2017 przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum:
1) Wykaz dla szkół podstawowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Wykaz dla gimnazjum stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ustalam miejsca uznane za wysokie dla zwodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły w sposób następujący:
1) o zasięgu międzynarodowym – miejsca 1-5,
2) o zasięgu krajowym – miejsca 1-3,
3) o zasięgu wojewódzkim – miejsca 1-3,
4) o zasięgu powiatowym – miejsca 1-3,
nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem na podstawie regulaminów tych zawodów (konkursów).

§ 3
Dla Eliminacji do XXIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, ustalam jako miejsca uznane za wysokie – zakwalifikowanie się do udziału w sesji.

§ 4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podkarpacki Kurator Oświaty

Małgorzata Rauch

Wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2016/2017 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia:
– szkoły podstawowej – plik *.pdf
– gimnazjum – plik *.pdf

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter