3 czerwca 2020

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

ERA.110.17.2020

 

 

Zarządzenie Nr 14 /2020
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia  2 czerwca 2020 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7 / 2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

§ 1

Działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2020 r. poz. 910), zmieniam podany do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

  1. w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 7 / 2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – „Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej”:a) w tabeli „A – zawody wiedzy organizowane przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły” dodaje się po wierszu 263 kolejne w brzmieniu:
264 Komenda Hufca ZHP Ziemi Sanockiej Harcerska Ogólnopolska Ekologiczna Akcja FLOREK krajowy
265 Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu Konkurs Biblijny dla uczniów szkół podstawowych „Eucharystia daje życie” na podstawie Ewangelii wg św. Mateusza wojewódzki
266 Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach – o św. Janie Pawle II wojewódzki

 

b) w tabeli „B – zawody artystyczne organizowane przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły” dodaje się po wierszu 141 kolejne w brzmieniu:

142 Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wojewódzki konkurs plastyczny pn. „Bezpieczne Wakacje” wojewódzki
143 Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy wojewódzki

 

§ 2

Pozostała treść zarządzenia nie ulega zmianie.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

wz. PODKARPACKIEGO
KURATORA OŚWIATY

Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

 

Załączniki

Wykaz konkursów - stan na 3 czerwca 2020r.
Data: 2020-06-03, rozmiar: 74 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter