1 września 2020

X Tydzień Wychowania

Szanowni Państwo

Obchodzony co roku Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Aktualnie, w dniach 13-19 września, obchodzimy jego 10. edycję.

Inicjatywa to wyraz troski o dobro dzieci i młodzieży; to forma zwrócenia uwagi na zawsze aktualną potrzebę integralnej formacji ucznia – wychowanka. Wszyscy, szczególnie w czasie panującej pandemii, zastanawiamy się jak skutecznie wychowywać, czy można oddziaływać wychowawczo metodą e-kontaktu i przekazywać dobre wzorce, życiowe ideały? Internet stał się przestrzenią wielu możliwości, ale także platformą wsparcia, fachowej pomocy, inspiracją w dialogu i budowaniu więzi z innymi. Jako rodzicom, wychowawcom, pedagogom, zależy nam na skuteczności, bo wychowawczych trosk współcześnie nie brakuje.

Jedną z inicjatyw podejmowanych na rzecz współpracy rodziny i szkoły jest cykliczna konferencja organizowana tym razem metodą online, za pomocą aplikacji Microsoft Teams, pod hasłem: „Rodzina online (cz. 5). Wychowanie do wartości metodą e-kontaktu (?)”. Jej celem jest wsparcie działań wychowawczych, które służą młodzieży, rodzinom i szkołom z terenu województwa podkarpackiego.

Adresatami konferencji są rodzice, nauczyciele, katecheci, wychowawcy, pedagodzy i psychologowie, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, pracownicy poradni, przedstawiciele wydziałów edukacji, samorządowcy odpowiedzialni za profilaktykę, członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży i wychowania, rodziny i szkoły. Przedsięwzięcie wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.

Załączniki

Program konferencji online
Data: 2020-09-01, rozmiar: 1 MB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter