21 listopada 2019

XII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

Wzorem lat ubiegłych, w dniach 27-29 stycznia 2020 roku odbędą się XII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Tym razem będą przebiegały pod hasłem: Po Zagładzie dalej jest życie.

Zapraszamy do czynnego włączenia się w przyszłoroczne obchody i jednocześnie oczekujemy propozycji programowych. Ze swej strony deklarujemy – w miarę potrzeb i naszych możliwości – pomoc merytoryczną. Przesłane do nas propozycje programowe z poszczególnych miejscowości województwa podkarpackiego, umieścimy w opublikowanym, specjalnym informatorze w języku polskim i angielskim. Zostaną one również opublikowane na stronach internetowych w Polsce i za granicą, w celu szerszego rozpropagowania podejmowanych na Podkarpaciu inicjatyw. O tym jak duży zasięg miały XI Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu w roku 2019, świadczyć mogą informacje zawarte w załączonym informatorze.

Pragniemy nadmienić, że podejmowane w ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu inicjatywy, będące wyrazem głęboko zakorzenionego w naszej kulturze szacunku dla drugiego człowieka, cieszą się coraz większym zainteresowaniem w Polsce i za granicą. Świadczy o tym również coraz większa liczba gości z zagranicy, którzy chcą wziąć w nich udział – potomków ocalonych z Holocaustu i ich rodzin. W przyszłorocznych obchodach zapowiedziały już swój udział osoby z Kanady, Izraela, Holandii, USA, Ukrainy.

Podobnie jak w latach ubiegłych, koordynacją XII Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu, zajmuje się kierowany przez prof. Wacława Wierzbieńca Zakład Historii i Kultury Żydów, w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, wraz z zespołem pracowników i współpracowników.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Kapłon Rybski
Członek Komitetu Koordynującego XII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci
o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

Biuro Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu:
Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Historii, Zakład Historii i Kultury Żydów,
pok. 220, Al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów,
tel. +48 17 872-13-16, +48 17 20-00-496,
e-mail: ur.dzienholocaustu2020@gmail.com