5 grudnia 2019

“Zachować pamięć” – program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)


Rzeszów, 2019 – 12 – 04

Państwo
Dyrektorzy oraz Nauczyciele szkół i placówek 
w województwie podkarpackim

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) w roku 2020 oferuje ponownie program Zachować pamięć – szczególny sposób dofinansowania projektów, w których historia związana ze zbrodniami narodowego socjalizmu stanowi ważny element realizowanego programu.

Zachęcam do zapoznania się z opisem programu dotacyjnego Zachować pamięć i jego kryteriami.

Termin zgłaszania projektów do programu „Zachować pamięć” 2020 upływa 29.02.2020 roku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.

Jeżeli w nadchodzącym roku planują Państwo zrealizować ze swoimi polsko-niemieckimi lub trójstronnymi grupami projekt w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego, zachęcamy do zapoznania się z kryteriami programu Zachować pamięć. Ubiegając się o dotację, należy złożyć standardowy wniosek i zgłosić swój projekt (do 29.02.2020 r.), wypełniając formularz uzupełniający online, do którego link znajdą Państwo na wyżej wskazanej stronie.

Projekty, które w ocenie jury spełniają kryteria pro­gramu „Zachować pamięć”, otrzymają dotację w wy­sokości 150 %  stawek ryczałtowych, wynika­jących z Wytycznych PNWM, do kosztów programu, podróży oraz pośrednika językowego.

Informacje w języku niemieckim o programie Zachować pamięć (Wege zur Erinnerung) znajda Państwo po adresem

https://www.dpjw.org/projektfoerderung/wege-zur-erinnerung/wege-zur-erinnerung-2020/#content

NOWOŚĆ w „Zachować pamięć”

KAMPANIA #StolenMemory

Wspólnie z Arolsen Archives PNWM po raz pierwszy umożliwia polsko-niemieckim
i trójstronnym grupom młodzieży udział w kampanii #StolenMemory, w ramach której młodzi ludzie będą mieli okazję analizować biografie ofiar nazistowskich prześladowań. W tym celu Arolsen Archives udostępniają dokumenty zgromadzone w swoich archiwach/zbiorach oraz ponad 3000 przedmiotów (tzw. Effekten).

Dzięki udziałowi w kampanii młodzi ludzie będą mogli lepiej poznać historyczno-polityczne tło narodowego socjalizmu oraz sami staną się uczestnikami inicjatywy, której celem jest zwrot potomkom ofiar przedmiotów zrabowanych przez nazistów oraz zachowanie pamięci o ofiarach represji.

Szczegółowe informacje o kampanii #StolenMemory znajdą Państwo tutaj.

Zainteresowanych włączeniem kampanii #StolenMemory do planowanych projektów wymiany zapraszamy do udziału w seminarium wprowadzającym organizowanym we współpracy z Arolsen Archives i Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu „Kampania #StolenMemory jako polsko-niemiecki projekt edukacyjny”, które odbędzie się w dniach 30.01.- 03.02.2020 w Oświęcimiu.

Termin zgłoszeń upływa 18.12.2019 roku.

Szczegółowe informacje o seminarium wraz z programem znajdą Państwo tutaj.

Osoba do kontaktu:

Piotr Kwiatkowski

Referat Wspierania Wymiany Szkolnej / Förderreferat Schulischer Austausch

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)
Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW)
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
Tel.: +48-22 / 518-89-32
Fax: +48-22 / 616-06-62

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter