11 stycznia 2019

Zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pobytu w szkole

Rzeszów, 2019 – 01 – 10

WiJ. 576.4.2019

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek

 

W związku ze zróżnicowanymi warunkami pogodowymi na terenie województwa proszę Państwa Dyrektorów o wzmożoną uwagę i adekwatne działania, bezwzględnie zapewniające dzieciom i młodzieży bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pobytu w szkole, mi.in. regulowane przepisami oświatowymi w tym zakresie (informacje poniżej).

Także bardzo ważne jest stałe- a nie tylko przy okazji ferii zimowych- przypominanie wszystkim o warunkach bezpiecznego korzystania przez dzieci i młodzież z walorów zimy. Warto w tym celu sięgnąć do materiałów przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (kliknij aby otworzyć stronę MENu).

Dziękuję Państwu za dotychczasowe działania, dostosowujące warunki pracy szkoły do zimowej pory roku oraz dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch


Zamknięcie szkoły może nastąpić w następujących sytuacjach:

  1. O zawieszeniu zajęć może zadecydować dyrektor szkoły jeśli:
    1. przez dwa kolejne dni temperatura, o godzinie 21.00, sięgnie -15 stopni,
    2. wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

      W tej sytuacji konieczne jest uzyskanie zgody organu prowadzącego.

  1. Zawieszenie zajęć jest obowiązkiem dyrektora szkoły jeśli w temperatura w klasach, w których prowadzone są zajęcia, spadnie poniżej 18 stopni.

      Zgoda organu prowadzącego nie jest wówczas konieczna, wystarczy powiadomienie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6; Poz. 69) par. 18.

  1. Wyjątkowo duże opady śniegu lub inne nadzwyczajne okoliczności także mogą doprowadzić do zamknięcia szkoły.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 Nr 46 Poz. 432)

  • 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kurator oświaty, na wniosek dyrektora szkoły, może wyrazić zgodę na udzielenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę´.
  • 7. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności w razie klęski żywiołowej, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ferie zimowe i ferie letnie mogą być rozpoczęte lub zakończone w innych terminach z tym że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 178 dni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje kurator oświaty po uzyskaniu zgody ministra i wojewody.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter