19 września 2018

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wydłużył do 28.09. nabory wniosków o przyznanie stypendium

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wydłużył do 28 września 2018 r. nabory wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektów:

  1. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019” (nabór dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących),
  2. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019”.

Dodatkowe informacje na temat projektów znajdują się na stronie internetowej podkarpackie.edu.pl

  • w zakładce 2018/2019 Szkolnictwo ogólne – projekt pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne”,
  • w zakładce 2018/2019 Szkolnictwo zawodowe – projekt pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych”.

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie stypendium.