30 października 2018

Zarządzenie nr 17/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół