12 marca 2020

Zarządzenie Nr 8 /2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia  9 marca 2020r.

ERA.110.11.2020

Zarządzenie Nr 8 /2019
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia  9 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7 / 2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

§ 1

Działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), zmieniam podany do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

  1. w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 7 / 2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – „Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej”:
    1. w punkcie III. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych, po ppkt. 12) dodaje się ppkt. 13) w brzmieniu: informatyki,
    2. w tabeli „A – zawody wiedzy organizowane przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły” dodaje się po wierszu 261 kolejne w brzmieniu:
262 Fundacja Arsenał Pamięci, XXIX LO im. hm. Janka Bytnara “Rudego”, IPN Oddział w Łodzi, Chorągiew Łódzka ZHP im. hm. Aleksandra Kamińskiego XIX OGÓLNOPOLSKI  KONKURS “ARSENAŁ PAMIĘCI” krajowy
263 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej XVIII Wojewódzki Konkurs Ekologiczny   –  „Jak przegramy klimat, to przegramy wszyscy” wojewódzki

 

§ 2

Pozostała treść zarządzenia nie ulega zmianie.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter