31 lipca 2020

Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
         ul. Grunwaldzka 15
          
35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2020-07-31

PiP.5810.176.2020

Obowiązek zamieszczenia informacji o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli na stronie Kuratorium Oświaty  w Rzeszowie – zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji.

   Przypominam o obowiązku wynikającym z treści art. 224 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.):

   Art. 224.1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.

  1. Informacje, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty udostępnia na stronie podmiotowej kuratorium oświaty.

   Realizacja tego obowiązku – w województwie podkarpackim – następuje przez zamieszczenie informacji o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

   Ogłoszenie o potrzebie zatrudnienia nauczyciela danej specjalności powinno być zamieszczone na 5 dni roboczych przed złożeniem wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie w szkole/placówce nauczyciela/osoby bez wymaganych kwalifikacji, na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w zakładce „Oferty pracy”.

   W przypadku niezrealizowania tego obowiązku wniosek będzie rozpatrywany odmownie.


PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY

           Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter