2 listopada 2020

Zgłaszanie konkursów wpisywanych na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

ERA.110.23.2020

 

Zarządzenie Nr 20 / 2020
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 5 października 2020 r.
w sprawie Regulaminu zgłaszania konkursu wpisywanego
na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 

Na podstawie § 3 ust. 4 pkt.1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Regulamin zgłaszania konkursu wpisywanego na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 22/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 10 października 2019 r. w sprawie Regulaminu zgłaszania konkursu wpisywanego na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch

 

Formularz zgłoszeniowy >>

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter