26 października 2018

Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwo ukończenia szkoły

Rzeszów, 2018-10-24

PiP.537.1.17.2018                                                                             

 

Organizatorzy
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
działający na terenie szkół województwa podkarpackiego
oraz Dyrektorzy szkół

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1943 ze zm.), kurator oświaty ma obowiązek podania do publicznej wiadomości, do końca lutego każdego roku, wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia i dotychczasowego gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

W związku z tym zwracam się do wszystkich podmiotów działających na terenie szkół województwa podkarpackiego organizujących zawody wiedzy, artystyczne i sportowe w roku szkolnym 2018/2019 (np. konkursy, turnieje, przeglądy, zawody sportowe czyli wszelkie formy współzawodnictwa), adresowane do uczniów szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia i dotychczasowego gimnazjum, o zgłaszanie planowanych w ciągu całego roku szkolnego przedsięwzięć poprzez wypełnienie formularza aktywnego do 31 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: www.ko.rzeszow.pl. w dziale „Ważne linki” pod hasłem „Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwo ukończenia szkoły”. Zasady zgłaszania konkursów zostały zawarte w Regulaminie,  który jest dostępny pod tym samym linkiem.

Proszę także Dyrektorów wskazanych typów szkół o przypominanie organizatorom wszelkiego rodzaju form zawodów o dopełnieniu tego obowiązku, tak by w wykazie publikowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty znalazły się formy współzawodnictwa, w których biorą udział uczniowie Państwa szkół. Liczę na współpracę zapewniającą publikację pełnego wykazu zawodów, które będą mogły być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły jako szczególne osiągnięcia ucznia brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Zgłoszenia konkursu może dokonać także szkoła w porozumieniu z jego organizatorem.

Jednocześnie informuję, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z umieszczeniem danej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Ewentualne pytania w sprawach merytorycznych, związanych z wypełnianiem formularza proszę kierować do p. Marty Jadach-Stupnickiej – starszego wizytatora lub p. Marty Bogacz – wizytatora, tel. 17 867 11 22.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Link do formularza elektronicznego

Zarządzenie Kuratora Oświaty / Regulamin – plik *.pdf

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter