28 października 2022

Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Rzeszów, 2022-10-28

RW.537.8.55.2022.MB                                                                      

 

 

Organizatorzy
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
działający na terenie szkół podstawowych województwa podkarpackiego
oraz Dyrektorzy szkół

 

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), kurator oświaty ma obowiązek podania do publicznej wiadomości, do końca lutego każdego roku, wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

W związku z tym zwracam się do wszystkich podmiotów działających na terenie szkół podstawowych województwa podkarpackiego organizujących zawody wiedzy, artystyczne i sportowe w roku szkolnym 2022/2023 (np. konkursy, turnieje, przeglądy, zawody sportowe czyli wszelkie formy współzawodnictwa), adresowane do uczniów szkoły podstawowej o zgłaszanie planowanych w ciągu całego roku szkolnego przedsięwzięć poprzez wypełnienie formularza aktywnego do 31 stycznia 2023 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: www.ko.rzeszow.pl.:

  • w dziale „Ważne linki” pod hasłem „Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Link do formularza: https://www.ko.rzeszow.pl/bazy/konkursy/logowanie.php

Zasady zgłaszania konkursów zostały zawarte w Regulaminie, który jest dostępny pod tym samym linkiem.

Wykaz będzie zawierał dokładnie określone informacje, które pozwolą na ustalenie, których konkretnie zawodów dotyczy miejsce uznane za wysokie tj.:

  • adresata tych zawodów (np. uczniów klasy VI-VIII szkoły podstawowej),
  • przedmiot zawodów (zakres merytoryczny np. zawody wiedzy/artystyczne),
  • tytuł zawodów (np. „Bezpieczna droga do szkoły”),
  • organizatora (nazwa i adres organizatora zawodów),
  • miejsce uznane za wysokie (kto otrzymuje tytuł laureata: np. 5 uczestników z najwyższą liczbą punktów/ zdobywca miejsca I-III itp.),
  • system eliminacji uczestników: dwustopniowy/trzystopniowy.

Proszę także Dyrektorów szkół podstawowych o przypominanie organizatorom wszelkiego rodzaju form zawodów o dopełnieniu tego obowiązku, tak by w wykazie publikowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty znalazły się formy współzawodnictwa, w których biorą udział uczniowie Państwa szkół. Liczę na współpracę zapewniającą publikację pełnego wykazu zawodów, które będą mogły być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jako szczególne osiągnięcia ucznia brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Zgłoszenia konkursu może dokonać także szkoła w porozumieniu z jego organizatorem.

Zawody są dostępne dla uczniów szkoły na jednolitych zasadach, gwarantują równy dostęp do uczestnictwa w zawodach wszystkim zainteresowanym uczniom, co oznacza, że są bezpłatnymi formami współzawodnictwa.

Konkursy, turnieje i zawody płatne na którymkolwiek etapie (wpisowe, koszty organizacyjne, opłata za materiały lub wysyłkę itp.) również nie będą uwzględnione w wykazie. Zawody sportowe organizowane przez polskie związki sportowe poza terenem szkoły nie będą wpisywane do wykazu.

Zgłoszenie w formularzu nie jest równoznaczne z umieszczeniem danej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Objęcie danego konkursu honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, ani też zamieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie nie oznacza uzyskania przez zwycięzców tego konkursu punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uczniowie, którzy w roku szkolnym: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 uzyskali zwycięski tytuł w konkursach i zawodach wiedzy opublikowanych w wykazach Podkarpackiego Kuratora Oświaty mają prawo do uzyskania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024.

Ewentualne pytania w sprawach merytorycznych, związanych ze zgłoszeniem konkursu proszę kierować do:

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter