22 października 2019

Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Rzeszów, 2019-10-10

PiP.537.1.62.2019                                                                            

Organizatorzy
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
działający na terenie szkół podstawowych województwa podkarpackiego
oraz Dyrektorzy szkół

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), kurator oświaty ma obowiązek podania do publicznej wiadomości, do końca lutego każdego roku, wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

W związku z tym zwracam się do wszystkich podmiotów działających na terenie szkół podstawowych województwa podkarpackiego organizujących zawody wiedzy, artystyczne i sportowe w roku szkolnym 2019/2020 (np. konkursy, turnieje, przeglądy, zawody sportowe czyli wszelkie formy współzawodnictwa), adresowane do uczniów szkoły podstawowej o zgłaszanie planowanych w ciągu całego roku szkolnego przedsięwzięć poprzez wypełnienie formularza aktywnego do 31 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: www.ko.rzeszow.pl. w dziale „Ważne linki” pod hasłem „Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej”. Zasady zgłaszania konkursów zostały zawarte w Regulaminie,  który jest dostępny pod tym samym linkiem.

Proszę także Dyrektorów szkół podstawowych o przypominanie organizatorom wszelkiego rodzaju form zawodów o dopełnieniu tego obowiązku, tak by w wykazie publikowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty znalazły się formy współzawodnictwa, w których biorą udział uczniowie Państwa szkół. Liczę na współpracę zapewniającą publikację pełnego wykazu zawodów, które będą mogły być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jako szczególne osiągnięcia ucznia brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Zgłoszenia konkursu może dokonać także szkoła w porozumieniu z jego organizatorem.

Jednocześnie informuję, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z umieszczeniem danej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Ewentualne pytania w sprawach merytorycznych, związanych ze zgłoszeniem konkursu proszę kierować do p. Marty Jadach-Stupnickiej – starszego wizytatora KO, tel. 17 867 11 22.

Podkarpacki Kurator Oświaty
       Małgorzata Rauch 

Formularz zgłoszeniowy >>

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter