16 października 2017

Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwo ukończenia szkoły

Rzeszów, 2017-10-04

PiP.537.1.16.2017

 

Organizatorzy
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
działający na terenie szkół województwa podkarpackiego
oraz Dyrektorzy szkół

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1943 ze zm.), kurator oświaty ma obowiązek podania do publicznej wiadomości, do końca lutego każdego roku, wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia i dotychczasowego gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

W związku z tym zwracam się do wszystkich podmiotów działających na terenie szkół województwa podkarpackiego organizujących zawody wiedzy, artystyczne i sportowe w roku szkolnym 2017/2018 (np. konkursy, turnieje, przeglądy, zawody sportowe czyli wszelkie formy współzawodnictwa), adresowane do uczniów szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia i dotychczasowego gimnazjum, o zgłaszanie planowanych w ciągu całego roku szkolnego przedsięwzięć poprzez wypełnienie formularza dostępnego do 31 grudnia 2017 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: www.ko.rzeszow.pl. w dziale „Ważne linki” pod hasłem „Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwo ukończenia szkoły”.

Proszę także Dyrektorów wskazanych typów szkół o przypominanie organizatorom wszelkiego rodzaju form zawodów o dopełnieniu tego obowiązku, tak by w wykazie publikowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty znalazły się formy współzawodnictwa, w których biorą udział uczniowie Państwa szkół. Liczę na współpracę  zapewniającą publikację pełnego wykazu zawodów, które będą mogły być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły jako szczególne osiągnięcia ucznia brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Zgłoszenia konkursu może dokonać także szkoła w porozumieniu z jego organizatorem.

Jednocześnie informuję, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z umieszczeniem danej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019.

Ewentualne pytania w sprawach merytorycznych, związanych z wypełnianiem formularza proszę kierować do starszego wizytatora p. Marty Jadach-Stupnickiej tel. 17 867 11 05.

wz. PODKARPACKIEGO
KURATORA OŚWIATY 

Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

Formularz zgłoszeniowy >>

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter