25 października 2018

Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie przekazania informacji w sprawie danych dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

W związku z  licznymi pytaniami i błędami przy wprowadzaniu danych do formularza przekazujemy dodatkowe wyjaśnienia:

  1. W przypadku zespołu szkół należy wprowadzić dane oddzielnie dla każdego typu szkoły.
  2. W kolumnie „Nazwa szkoły (adres)” należy wpisać nazwę szkoły z adresem np. dla szkoły funkcjonującej w zespole: Technikum Nr 20 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Rzeszowie, ul. Czerwcowa 15, 35-959 Rzeszów.
  3. Liczbę sal w zespole należy rozdzielić na poszczególne typy szkół, zachowując ich ogólną liczbę.
  4. Współczynnik zmianowości oznacza stosunek liczby oddziałów do liczby pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2017 r. poz. 1603).

Jeśli zostały wprowadzone dane dla zespołu, należy usunąć zapis i ponownie wprowadzić dane zgodnie z powyższymi wskazaniami.