13 maja 2022

Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli

Na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki, rozpoczął się cykl bezpłatnych, dwusemestralnych, doskonalących studiów podyplomowych dla nauczycieli na 3 kierunkach. Wymienione poniżej uczelnie do 31 grudnia 2022 roku podjęły się realizacji studiów na wskazanych kierunkach.

„Doradca Rodziny”

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.
 2. Uniwersytet Szczeciński.
 3. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 4. Akademia Zamojska.
 5. Uniwersytet Zielonogórski.

Studia umożliwią uzyskanie kompetencji i doświadczenia dotyczącego wsparcia informacyjnego rodziny i dziecka w obszarze przysługujących im praw wynikających z międzynarodowych konwencji, prowadzenia poradnictwa w zakresie: trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka/ ucznia, wsparcia psychologicznego, dostępu do rehabilitacji, oceny potrzeb dziecka/ ucznia/ rodziny w procesie oceny funkcjonalnej, planowania pracy z dzieckiem/ uczniem, jego rodziną i środowiskiem.

„Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych”

 1. Uniwersytet w Białymstoku.
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 3. Uniwersytet Śląski.
 4. Uniwersytet Gdański.
 5. Uniwersytet Warszawski.

Studia są adresowane do czynnych zawodowo nauczycieli posiadających kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne, do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, chcących poszerzyć swoją wiedzę
na temat funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i umiejętności pracy z nimi. Na studiach tych nauczyciele będą mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie skutecznego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rozwijać warsztat pracy, wzbogacony o atrakcyjne sposoby prowadzenia zajęć, w grupie o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

„Studia podyplomowe w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów”

 1. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze.
 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 4. Uniwersytet Łódzki.
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studia pozwolą uzyskać praktyczne umiejętności udzielania skutecznego wsparcia dzieciom i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie: słyszenia, rozumienia, mówienia, czytania i pisania oraz kompetencji i sprawności językowych.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter