15 listopada 2021

Dwudniowe spotkania  “Staże uczniowskie – nowy sposób zdobywania wiedzy zawodowej”

„W celu umożliwienia uczniom branżowej szkoły I stopnia niebędącym młodocianymi pracownikami oraz uczniom technikum uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w rzeczywistych warunkach pracy na podstawie umowy zawartej między uczniem lub rodzicem a pracodawcą, wprowadzono możliwość odbywania przez uczniów stażu uczniowskiego w okresie nauki, który jest realizowany na odmiennych zasadach niż przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników. 

Na podstawie narzędzia, jakim jest staż uczniowski pracodawca zyskuje możliwość wspierania uczniów już na poziomie nauki w szkole, wynagradzania wybranych uczniów oraz jeszcze ściślejszej współpracy na linii pracodawca – uczeń – szkoła. Staż uczniowski pozwala pracodawcy na pozyskanie kadr, które będą odpowiadać modelowi przedsiębiorstwa oraz wspierać lokalny rynek pracy.” czytamy na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W związku z powstaniem narzędzia jakim są staże uczniowskie Międzynarodowa Akademia Zawodowa Sp. z o.o. w partnerstwie z Dolnośląskimi Pracodawcami realizuje projekt „Modelowy program realizacji praktycznej nauki zawodu – IX. branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK)”, którego celem jest wypracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodu technika usług fryzjerskich oraz dla zawodu fryzjer. Projekt jest w całości finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Wszystkich przedstawicieli szkół, organów prowadzących, CKZ oraz pracodawców zainteresowanych tematem staży uczniowskich w branży fryzjerskiej zapraszamy do udziału w dwudniowych konferencjach, które odbędą się w czterech miastach:

  • Łódź: 18-19 XI. 2021 r., Hotel Jan Sander, ul. Wycieczkowa 2/10, 95-070 Rąbień
  • Poznań: 23-24 XI. 2021 r., Hotel Lechicka, ul. Lechicka 101, 61-619 Poznań
  • Wrocław: 24-25 XI. 2021 r., Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60 (boczna Grabiszyńskiej), 53-434 Wrocław
  • Kraków: 30 XI. – 1 XII. 2021 r., Hotel Krakus, ul. Nowohucka 35, 30-728 Kraków

Podczas spotkań m.in.: zostaną zaprezentowane programy staży uczniowskich. Ramowy program konferencji znajduje się w załączniku.

Zainteresowanych udziałem w spotkaniach prosimy o wypełnienie formularza Google i przesłanie go:

  • do 16 listopada dla spotkania w Łodzi,
  • do 18 listopada dla pozostałych spotkań.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Organizatorzy

Z poważaniem
Agnieszka Kurzawa
Pracownik ds. marketingu I komunikacji
tel.: 74 64 80 533; 530 828 511 
e-mail: agnieszka.kurzawa@dp.org.pl

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter