11 października 2019

Konferencja dla dyrektorów szkół i nauczycieli muzyki

Konferencja dla dyrektorów szkół i nauczycieli muzyki, na temat programu pilotażowego „Grajmy w szkole!”. 21 października 2019 r., godz. 15.30., sala duża Filharmonii Podkarpackiej, 

bezpośrednio przed koncertem Narodowe Śpiewanie, Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. Podczas koncertu wystąpi Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie oraz ponad 400 chórzystów uczestniczących w projekcie Śpiewająca Polska. Wykonany zostanie utwór Andrzeja Mozgały – Cztery pory roku, nawiązujący do wybranych utworów Stanisława Moniuszki, którego 200. rocznicę urodzin świętujemy w tym roku.

Jednym z trzech działań programu jest działanie „Małe szkoły chóralne”. Głównym założeniem tego działania jest wsparcie tworzenia w szkołach podstawowych chórów zapewniających ciągłość edukacji muzycznej i wokalnej – chóru jednogłosowego dla klas młodszych i chóru wielogłosowego dla starszych uczniów. Muzyczne kształcenie pod okiem jednego dyrygenta, wsparcie wokalnego rozwoju dzieci przez osobę, która może przez lata obserwować ich rozwój i być przewodnikiem to dla nas bardzo ważne założenia, które pragniemy wprowadzić na szeroką skalę. Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością i mam nadzieję, że wiele podkarpackich placówek zapragniecie w przyszłości dołączyć do grona rozśpiewanych polskich szkół.

Z wyrazami szacunku prof. Grzegorz Oliwa Kurator regionalny Projektu Akademia Chóralna