7 maja 2024

Konferencja: Empowering Tomorrow’s Workforce: Exploring AI and Future Tech in VET and C-VET

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Operator Programu Edukacja, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz Norweski Dyrektoriat ds. Wyższej Edukacji i Umiejętności, Partner Programu Edukacja, mają zaszczyt zaprosić Państwa na dwudniowe wydarzenie skupiające uwagę zarówno na systemowych, jak i praktycznych aspektach nowych technologii w sektorze VET, Empowering Tomorrow’s Workforce: Exploring AI and Future Tech in VET and C-VET.

Pierwszy dzień wydarzenia poświęcony będzie panelom dyskusyjnym, w których wezmą udział zarówno decydenci, jak i praktycy działający w sektorze VET. Drugi dzień natomiast będzie obfitował w sesje warsztatowe opierające się na metodzie Design Thinking, podnoszące kompetencje osób zaangażowanych w kształcenie i szkolenie zawodowe. Wydarzenie będzie okazją do prezentacji dobrych praktyk, omówienia obecnych i przyszłych partnerstw, a także budowania potencjalnych pomysłów projektowych.

Grupą docelową wydarzenia są dyrektorzy oraz nauczyciele szkół zawodowych, podmioty prowadzące szkoły, organy administracji państwowej, organy samorządu terytorialnego, Ośrodki i Centra Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, Ośrodki Doskonalenia Zawodowego etc. oraz wszyscy interesariusze (m.in. instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, izby przemysłowe, handlowe i gospodarcze, Branżowe Centra Umiejętności).

Jako że zarówno konferencja, jak i komunikacja podczas warsztatów będą odbywać się w języku angielskim, płynna znajomość języka angielskiego jest wymogiem uczestnictwa w wydarzeniu. Dlatego też zaproszenie, agenda oraz rejestracja zostały skonstruowane właśnie w języku angielskim.

Warto podkreślić, że koszty zakwaterowania, wyżywienia i udziału w konferencji pokrywają organizatorzy. Uczestnicy powinni jedynie we własnym zakresie zapewnić sobie transport.

Agenda konferencji

Informacje: edukacja.eog@frse.org.pl or zuzanna.rozycka@frse.org.pl

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter