19 lutego 2019

Konferencja naukowa „Badania geograficzne w województwie podkarpackim – historia, współczesność i przyszłość …”

Ogólnopolska konferencja naukowa „Badania geograficzne w województwie podkarpackim – historia, współczesność i przyszłość. W 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego.”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Badania geograficzne w województwie podkarpackim – historia, współczesność i przyszłość. W 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego”.

Główne cele konferencji:

– prezentacja osiągnięć badawczych i edukacyjnych polskiej geografii, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego,
– dyskusja nad rolą wiedzy geograficznej w rozwoju regionu i kraju.

Planowana konferencja związana jest z Jubileuszem 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz 20-lecia województwa podkarpackiego.

Konferencja jest adresowana do środowiska naukowego oraz nauczycieli, szczególnie z terenu województwa podkarpackiego.

Odbędzie się ona 22 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w tej formie doskonalenia zawodowego.

Organizatorzy:

  • Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Załączniki

Zaproszenie na konferencję
Data: 2019-02-08, rozmiar: 3 MB
Program konferencji
Data: 2019-02-08, rozmiar: 27 KB