7 lutego 2020

Konferencja Naukowa – Rodzina online (reaktywacja) – w sieci cyfrowych uwikłań

Szanowni Państwo Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, wymieniane jest pedagogiczne wskazanie: Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Z doświadczeń wielu środowisk zaangażowanych w pracę z młodzieżą wiadomo, że współczesny młody człowiek nierzadko nie potrafi poradzić sobie z różnymi problemami, dylematami i wyborami, które pojawiają się w jego życiu. Popełniając błędy, także o poważnych konsekwencjach, pozbawia siebie szansy na twórcze, bezpieczne i radosne przeżywanie swej młodości. Spektrum uzależnień jest naprawdę duże. Należą do nich także cyfrowe uzależnienia, które „jak Internet szeroki i głęboki”, przybierają coraz to nowe formy. Pytanie – Jak przeciwdziałać uzależnieniom? motywuje zatem do zastanowienia się nad jakością procesu wychowawczego; zachęca do podejmowania działań, które pomogą kształtować odpowiedzialne postawy młodych, także w świecie cyfrowych mediów.

Propozycją wspierającą profilaktykę uzależnień jest konferencja naukowo-wychowawcza organizowana w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, pod hasłem: Rodzina online (reaktywacja) – w sieci cyfrowych uwikłań. Pedagogicznej refleksji towarzyszyć będą praktyczne przykłady zapobiegawczych działań, które służą młodzieży, rodzinom i szkole. Adresatami konferencji są rodzice; nauczyciele, katecheci, wychowawcy; pedagodzy i psychologowie; dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych; pracownicy poradni; przedstawiciele wydziałów edukacji, samorządowcy odpowiedzialni za profilaktykę; członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży i wychowania, rodziny i szkoły. Przedsięwzięcie wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.

Organizatorzy

Załączniki

Program konferencji
Data: 2020-02-07, rozmiar: 1 MB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter