11 października 2018

Konferencja z częścią konsultacyjno – warsztatową w ramach programu “Niepodległa”

WiJ.585.67.2018                                                                          Rzeszów, 2018-10-01

 

Państwo nauczyciele historii
szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji z częścią konsultacyjno- warsztatową w ramach projektu realizowanego przez Fundację Towarzystwo Projektów Edukacyjnych w zakresie programu “Niepodległa” i obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem konferencji jest przygotowanie chętnych nauczycieli do poprowadzenia w swoich szkołach dwóch cyklu lekcji multimedialnych:

  1. Dla Niepodległości wszystko – odwaga i roztropność w walkach o Niepodległość́ 1914-1918.
  2. Duch polskiego żołnierza – odwaga i roztropność w wojnie z bolszewikami 1919-1921.

Każda lekcja będzie obudowana niezbędnymi materiałami, m.in.: mini podręcznikiem (napisany przez historyka, specjalizującego się w danym okresie historycznym), specjalnie dedykowanym filmem edukacyjnym, zeszytem dydaktycznym dla nauczyciela, zawierającym materiały wypracowane podczas warsztatów, w skład których wejdą̨: płyta z filmami edukacyjnymi, scenariusze lekcji, teksty źródłowe, prezentacja, testy sprawdzające i inne, które uczestnicy projektu uznają̨ za niezbędne.

  1. Każdy z uczniów otrzyma na własność́ mini podręcznik wraz z płytą z filmem edukacyjnym.
  2. W ramach pakietu edukacyjnego szkoła otrzyma dwie wieloplanszowe wystawy wielkoformatowe.

Fundacja pokrywa koszty podróży dla każdego uczestnika (nie więcej niż 50 zł).

Termin: 18 października 2018 r. od godz. 10.00 -14.00.

Miejsce: Sala Klubowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.

Uczestnicy: 40 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych (jeden nauczyciel ze szkoły).

Zgłoszenia: do 12 października 2018 r.

Link do formularza elektronicznego – nauczyciela z danej szkoły zgłasza jej dyrektor >>


Ramowy program konferencji:

10:00 – start powitanie
10:05- 10:15 – prezentacja projektu

1. CZĘŚĆ PREZENTUJĄCA ZAWARTOŚĆ MARYTORYCZNĄ

10:15 – 10:35 – film edukacyjny lekcja 1
10:35 – 11: 15 – prelekcja historyka/ Krótko, ciekawie, co innego niż w materiałach
11: 15 – 11. 35 – film edukacyjny lekcja 2

/Przerwa kawowa/

2.CZĘŚĆ KONSULTACYJNO/WARSZTATOWA

czas trwania 12:10 – 13:40

„Pomocy! Jak pracować z młodzieżą, by historia nie była nudnym zbiorem dat i faktów?”

  • Co mamy czyli elementy pakietu – wprowadzenie
  • Wymiana doświadczeń, czyli co się sprawdza i dlaczego w aktywnej edukacji historycznej.
  • W różnorodności siła – najciekawsze metody i jak je zastosować w pracy
    z prezentowanym pakietem.
  • Trudne decyzje, czyli co bierzemy do pracy z pakietem?

13:45 – 14:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch