17 marca 2023

Kursy kwalifikacyjne – informacja o warunkach koniecznych aby kurs odpowiadał pojęciu “kursu kwalifikacyjnego”

Uwaga na kursy (które nie są kursami kwalifikacyjnymi dla nauczycieli)!

Ze względu na pojawiające się na rynku oferty „kursów kwalifikacyjnych” przypominamy o warunkach, jakie musi spełniać jego organizator, aby kurs odpowiadał pojęciu „kursu kwalifikacyjnego” w rozumieniu przepisów oświatowych.

Kwestie te zostały uregulowane przede wszystkim w § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1045, z 2021 r. poz. 1601). I tak:

1)  Kursy kwalifikacyjne mogą organizować wyłącznie placówki doskonalenia nauczycieli, które posiadają akredytację właściwego kuratora oświaty.

2)  Placówka może przeprowadzić kurs kwalifikacyjny jeżeli uzyskała zgodę kuratora oświaty (właściwego ze względu na siedzibę placówki). Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego uczestnik otrzymuje świadectwo, w którego treści zamieszczana jest m.in. informacja o jego zatwierdzeniu.

3) Prowadzone są wyłącznie kursy kwalifikacyjne w zakresie:

  1. a) przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
  2. b) pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
  3. c) zarządzania oświatą,
  4. d) wychowania do życia w rodzinie (od 2021 r.).

Powyższe oznacza, że nie są organizowane kursy kwalifikacyjne w jakimkolwiek innym zakresie.

Jeżeli będziecie mieli Państwo jakiekolwiek wątpliwości, czy określony kurs spełnia warunki niezbędne do uznania go za „kwalifikacyjny”, należy zapytać organizatora o spełnienie powyższych wymagań.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter