14 września 2023

Lekcja.Enter.zip – pt. „NOWY WYMIAR EDUKACJI”

Szanowni Państwo

zapraszamy do udziału w ostatniej edycji projektu Lekcja.Enter.zip – pt. „NOWY WYMIAR EDUKACJI”

Uczestnicy projektu grantowego oprócz szkolenia, otrzymają również wsparcie merytoryczne trenerki/trenera lokalnego m.in. poprzez mentoring i dostęp do platformy e-learningowej z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Nauczyciele będą mieli dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej, skorzystają z webinariów oraz tutoriali, które przybliżą im sposoby wykorzystania różnych narzędzi i aplikacji w codziennej pracy z uczniami.

Niezmiernie ważne jest poznanie nowych technik nauki jakie oferuje nauczycielom proponowany cykl szkoleń.

Ponadto jako nowość w projekcie będą omawiane zagadnienia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w edukacji pod hasłem:

“Rozwijaj swoje umiejętności nauczania – Nie poprawiaj prac pisanych przez sztuczną inteligencję, ale ucz się od niej!”

Projekt zakłada podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycielek i nauczycieli z województwa podkarpackiego oraz małopolskiego w 60 grupach szkoleniowych poprzez realizację bezpłatnych szkoleń w ramach grup przedmiotowych:
– edukacja wczesnoszkolna
– przedmioty humanistyczne
– przedmioty matematyczno-przyrodnicze
– przedmioty artystyczne

Dodatkowo, aby ukończyć ścieżkę edukacyjną nie ma wymogu napisania 2 scenariuszy, czy przeprowadzenia lekcji obserwowanej.

Warunkiem ukończenia szkoleń jest udział w minimum 3 z 4 spotkań online.

Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty, prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans dla kobiet i mężczyzn.
Do projektu grantowego uczestnicy zgłaszają się samodzielnie.
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/1SzSdDUjYc4zt82HA

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Nauczyciele przedmiotów reprezentujący szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, licea i technika.

Szkolenie w ramach projektu obejmuje:

–  18 godzin szkoleniowych (po 45 minut) i składa się z 5 modułów. 16,2 godziny to szkolenie prowadzone przez trenera/trenerkę (online). Pozostałe 1,8 godziny to praca własna uczestników na platformie lekcjaenter.pl.
–  5 godzin mentoringu/konsultacji dla grupy szkoleniowej,

Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi, interaktywnie, z wykorzystaniem TIK.

Szkolenie będzie podzielone na 5 modułów:

  1. Wspólne uczenie się online i elektroniczne zasoby edukacyjne. Wprowadzenie do szkolenia
  2. Aktywizujące metody wspierane TIK
  3. Tworzenie własnych e-materiałów. Elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów
  4. Jak wykorzystać TIK na lekcji? Praca własna na platformie lekcjaenter.pl
  5. Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii

Kontakt

Biuro Projektu – Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie
Franciszka Kotuli 3a, 35-122 Rzeszów
Tel. 17856 92 88 lub 501 506 024

email: kingad@cud.rzeszow.plmartaz@cud.rzeszow.pl

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/1SzSdDUjYc4zt82HA

— 

Akredytowana Placówka Doskonalenia Nauczycieli 
CENTRUM USŁUG DYDAKTYCZNYCH W RZESZOWIE
35-122 Rzeszów
ul.
Franciszka Kotuli 3a

www.cud.rzeszow.pl

tel. 17-856-92-88

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter