3 listopada 2021

Ministerstwo Finansów przygotowało ankietę dla nauczycieli – zagadnienia finansowe

Szanowni Państwo,

Na prośbę Ministerstwa Finansów przekazujemy poniższe informacje i ankietę dotyczącą potrzeb nauczycieli w zakresie wsparcia ich w nauczaniu zagadnień finansowych. Zachęcamy wszystkich nauczycieli do jej wypełnienia, zwłaszcza tych którzy na swoich lekcjach realizują zagadnienia z zakresu finansów.

Jednym z zadań Ministerstwa Finansów jest edukacja finansowa. Jest ona niezwykle ważna, gdyż dostarcza nie tylko wiedzę finansową, ale przede wszystkim kształtuje umiejętności niezbędne w codziennym życiu. Większe kompetencje finansowe umożliwiają podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych w coraz bardziej skomplikowanym świecie.

Edukacja finansowa jest obecna już w szkołach podstawowych – głównie w podstawie programowej przedmiotów matematyka i wiedza o społeczeństwie. W szkołach ponadpodstawowych młodzież uczy się o finansach przede wszystkim w ramach przedmiotów podstawy przedsiębiorczości i wiedza o społeczeństwie. Zagadnienia finansowe są podejmowane również na lekcjach informatyki, geografii, lekcji wychowawczych, doradztwa zawodowego, a nawet w ramach edukacji wczesnoszkolnej.

Ministerstwo Finansów i wiele innych instytucji finansowych od kilku lat opracowuje projekty i narzędzia, które mają ułatwić nauczycielom realizację tematów finansowych z podstaw programowych. Instytucje te zamierzają nadal pomagać w tym obszarze. Ale, aby przygotować nowe projekty i narzędzia, zgodne z oczekiwaniami nauczycieli, niezbędne jest poznanie ich potrzeb. Dlatego Ministerstwo Finansów, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, opracowało ankietę, która ma ułatwić przygotowanie oferty bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z zakresu finansów.

Ankieta jest adresowana głównie do nauczycieli przedmiotów, w których podstawie programowej zawarte są zagadnienia finansowe. Zachęcamy do wypełnienia ankiety również nauczycieli innych przedmiotów  zagadnienia finansowe mogą być poruszane na wielu różnych przedmiotach wszystkich poziomów edukacji, też na lekcjach wychowawczych i zajęciach dodatkowych.

Wypełnienie ankiety zajmuje tylko kilka minut i jest całkowicie anonimowe. Służy ona jedynie poznaniu potrzeb i oczekiwań. Nie trzeba w niej podawać danych osoby wypełniającej ani szkoły.

Proponujemy wypełnienie ankiety w formie elektronicznej pod linkiem: https://forms.office.com/r/kTQnYS9DGk

Ministerstwo Finansów prosi o wypełnienie ankiet, w miarę możliwości, do 22 listopada 2021 r.

W załączeniu przesyłamy ankietę w formie pdf i word – na wypadek, gdyby ktoś wolał wypełnić ankietę ręcznie lub na komputerze – można ją wysłać mailem na adres podany w ankiecie.

Dodatkowych informacji może udzielić Pani Monika Wojciechowska kierująca Zespołem Edukacji Finansowej w Ministerstwie Finansów (monika.wojciechowska@mf.gov.pl).

Załączniki

Ankieta - plik MS Word
Data: 2021-11-03, rozmiar: 50 KB
Ankieta - plik *.pdf
Data: 2021-11-03, rozmiar: 540 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter