11 kwietnia 2019

Oddział Okręgowy NBP zaprasza na konferencję

Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie serdecznie zaprasza Nauczycieli z terenu województwa podkarpackiego do udziału w konferencji pt. „100-lecie złotego. Historia i przyszłość” w dniu 25 kwietnia br. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału banku w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 12. Udział w konferencji dla Nauczycieli jest bezpłatny.

Zgłoszenia do udziału (z podaniem nazwy szkoły, imienia, nazwiska oraz telefonu i  adresu e-mail do korespondencji) przyjmowane są telefonicznie do 23 kwietnia br. pod nr telefonu (22) 181 72 38 lub drogą e-mail: monika.mularz-dobrowolska@nbp.pl.

Jeśli Uczestnik konferencji potrzebuje zaświadczenia, uprzejmie prosimy o zaznaczenie tego podczas zgłoszenia.

Program konferencji:

– 11.00-11.10 – Powitanie Gości – Jerzy Guniewski, Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie
– 11.10-12.40 – Wszystko zaczęło się od ….”Millenialsi pokolenie Y” – Renata Pawlicka, Zastępca Dyrektora Systemu Płatniczego NBP
– 12.40-12.50 – Przerwa kawowa
– 12.50-13.20Odrodzenie złotego 1919-1925 – Mateusz Sora, Ekspert w Departamencie Edukacji i Wydawnictw NBP
– 13.20-13.50 Złoty w czasie II wojny światowej  Jerzy Gacek, Starszy kustosz w Dziale Historycznym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
– 13.50 – Lunch

Łączę wyrazy szacunku
Monika Mularz-Dobrowolska