17 stycznia 2022

Park etnograficzny w Tokarni – oferta edukacyjna – ferie 2022

(17.01.2022 r. – 27.02.2022 r.)

Oferta ma na celu przyciągnięcie szkół w okresie zimowym do Parku Etnograficznego w Tokarni. Propozycja składa się z różnych zajęć w tym zupełnie nowych, angażujących grupy w różny sposób. Grupy mogą wykupić cały zestaw, albo pojedyncze zajęcia. Maksymalna ilość osób na zajęciach: 20 osób.

Miejsce zajęć: chałupa ze Złotnik, teren Parku Etnograficznego, krąg ogniskowy

Uwaga: w jednym czasie mogą odbywać się jedne zajęcia. Jeśli w grupie jest ponad 20 osób, grupy mogą wykupić na czas trwania zajęć  ofertę przewodnicką dla obu grup (100 zł), zapewniającą dodatkową atrakcję, gdy jedna z grup jest na zajęciach.

Oferta uwzględnia każdą grupę wiekową – od najmłodszych do dorosłych.

Dodatkowo:
Proponujemy zajęcia artystyczne dla dzieci z klas I-VI (maks. 20 osób), które mogą służyć jako uzupełnienie kompletu zajęć (jako dodatkowe lekcje) lub wymiennie z jedną z lekcji w ramach kompletu – prosimy pytać o szczegóły przy zamawianiu zajęć.

Tematy zajęć:

„zimowe pejzaże”to warsztaty tworzenia pejzażów, scenek rodzajowych przy użyciu masy solnej na płaskim podłożu tekturowym;

„mroźny artysta” to warsztaty polegające na tworzeniu prac na podłożu z pleksi inspirowanych mrozem na szybie.

Wykonane prace uczestnicy zabierają do domu.

Koszt: 300 zł.

Miejsce zajęć: zajęcia odbywają się na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni, w zabytkowej chałupie z Gęsic przeznaczonej na cele edukacyjne.

Oferta dla klas I-IV

Zajęcia edukacyjne:
Pojedyncze zajęcia – 300 zł
Bilet wstępu na komplet zajęć (nie wlicza się ogniska (70 zł), dodatkowej usługi przewodnickiej (100)) – 500 zł

  • „Od zimioka do prażoka” (ok. 45 minut) – Jakie potrawy były dawniej gotowane na Kielecczyźnie i jakich składników do nich potrzebowano? Dzieci na tych warsztatach dowiedzą się czym były prażoki i kugle? Czemu zupa parzybroda parzyła w brodę? Co wspólnego miały pokrzywy z pokrzywianką? W części warsztatowej uczestnicy podejmą wyzwanie: biorąc udział w przyrządzaniu i smakowaniu prażoków z tradycyjnej, wiejskiej kuchni.
  • „Tajemnice skrzyni pradziadków” (ok. 45 minut) – Na wystawie stałej dzieci poznają stroje ludowe ze zbiorów muzealnych oraz poszczególne ich elementy. W drugiej, warsztatowej części uczestnicy odwzorują strój ludowy kobiecy lub męski za pomocą przygotowanych dla nich papierowych wycinanek i kolorowanek.

Możliwość zorganizowania ogniska po zajęciach (koszt – 70 zł). Uwaga: grupy muszą zapewnić sobie prowiant we własnym zakresie.

Oferta dla klas V-VIII

Zajęcia edukacyjne:
Pojedyncze zajęcia – 300 zł
Bilet wstępu na komplet zajęć (nie wlicza się ogniska (70 zł), dodatkowej usługi przewodnickiej (100 zł) – 500 zł

  • „Zabaw czas – zapusty na wsi” (ok. 45 minut) – młodzież zapoznaje się z dawnymi zabawami karnawałowymi, poprzez uczestniczenie w zapustnym kolędowaniu. Przebieranki, śpiewy, żarty– za to zdobędą nagrodę we Dworze z Suchedniowa!
  • „Od zimioka do prażoka” (ok. 45 minut) – Jakie potrawy były dawniej gotowane na Kielecczyźnie i jakich składników do nich potrzebowano? Dzieci na tych warsztatach dowiedzą się czym były prażoki i kugle? Czemu zupa parzybroda parzyła w brodę? Co wspólnego miały pokrzywy z pokrzywianką? W części warsztatowej uczestnicy podejmą wyzwanie: biorąc udział w przyrządzaniu prażoków, których później skosztują.

Możliwość zorganizowania ogniska po zajęciach (koszt – 70 zł). Uwaga: grupy muszą zapewnić sobie prowiant we własnym zakresie.

Oferta dla dorosłych:

Zajęcia edukacyjne:
Pojedyncze zajęcia – 300 zł
Zwiedzanie tematyczne „Śmiesznie, rubasznie, strasznie” – 100 zł
Bilet wstępu na komplet zajęć (nie wlicza się ogniska (70 zł), dodatkowej usługi przewodnickiej (100 zł)) – 350 zł

  • „W świętokrzyskim kotle – czarująca kuchnia” (ok. 45 minut) – podczas gotowania postnego żuru uczestnicy dowiedzą się jaka sytuacja panowała w gospodarstwie wiejskim w okresie zimowym oraz na przednówku. Problemy z jakimi zmagali się mieszkańcy wiejskiego gospodarstwa. Otuleni zapachami dobiegającymi z domowego pieca, skosztują tradycyjnej potrawy.
  • Zwiedzanie tematyczne „Śmiesznie, rubasznie, strasznie” (ok. 60 minut) – skierowane jest do osób dorosłych. Jest oparte na zasobach skansenu, takich jak wystawy poświęcone obrzędom przejścia, wybranym eksponatom, elementom pejzażu. Forma narracji oparta jest na żartach, śmiesznostkach, absurdach związanych z dawnymi obyczajami przedstawionymi w skansenie. Dobra zabawa, nawet w okowach zimy!

Możliwość zorganizowania ogniska po zajęciach (koszt – 70 zł). Uwaga: grupy muszą zapewnić sobie prowiant we własnym zakresie.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter