5 kwietnia 2023

PCEN. Lekcja:Enter.zip! czyli “Podkarpacie Uczy Cyfrowo IV”

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie realizuję od 1 lutego 2023r. grant w ramach projektu „Lekcja:Enter.zip!”, opracowany przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych. „Lekcja:Enter” to największy dotychczasowy projekt edukacji cyfrowej w Polsce, skierowany do wszystkich typów szkół.

Projekt zakłada podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i nauczycielek z województwa podkarpackiego poprzez udział w bezpłatnym 18-godzinnym szkoleniu tematycznym z następujących obszarów edukacji: wczesnoszkolna, humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, artystyczna. Uczestnik/ uczestniczka projektu grantowego oprócz szkolenia, otrzyma również wsparcie merytoryczne trenerki/trenera lokalnego m.in. poprzez mentoring i dostęp do platformy e-learningowej z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Realizator Projektu zapewnia:

 • materiały przydatne podczas szkoleń, w tym podstawę programową z poszczególnych przedmiotów, standardy przygotowania nauczycieli w zakresie TIK, program wraz ze sprecyzowanymi celami i efektami szkolenia;
 • skrypty szkoleniowe – materiały dla nauczycieli i nauczycielek podsumowujące
  i uzupełniające szkolenie prowadzone przez trenerów lokalnych;
 • narzędziowniki przedmiotowe – opisy i linki do rekomendowanych e-zasobów, aplikacji i programów do wykorzystania podczas lekcji, przykładowe scenariusze lekcji, przykłady dobrych praktyk;
 • 3–5-minutowe tutoriale dotyczące tego, jak korzystać z poszczególnych narzędzi do tworzenia własnych materiałów dydaktycznych;
 • webinaria (interaktywne wykłady online) prezentujące nowinki technologiczne, które można wykorzystać na lekcji (z przykładami dobrych praktyk).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 720 nauczycieli/nauczycielek w 80 grupach szkoleniowych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez realizację bezpłatnych szkoleń w ramach grup przedmiotowych:

 • edukacja wczesnoszkolna
 • przedmioty humanistyczne
 • przedmioty matematyczno-przyrodnicze
 • przedmioty artystyczne

Nauczyciele i nauczycielki dowiedzą się jak lepiej wykorzystywać nowe technologie i e-zasoby w edukacji dzieci i młodzieży.

Do projektu grantowego nauczyciele/ki zgłaszają się samodzielnie.

Szkoleni nauczyciele/ki realizują w ramach projektu ścieżkę edukacyjną, która obejmuje:

 • 18 godzin szkoleniowych (po 45 minut) i składa się z 5 modułów. 16,2 godziny to szkolenie prowadzone przez trenera/trenerkę (stacjonarnie lub online). Pozostałe 1,8 godziny to praca własna uczestników na platformie lekcjaenter.pl
 • 7 godzin mentoringu/konsultacji dla grupy szkoleniowej,
 • Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi, interaktywnie, z wykorzystaniem TIK.

Moduły:

 1. Wspólne uczenie się online i elektroniczne zasoby edukacyjne. Wprowadzenie do szkolenia.
 2. Aktywizujące metody nauczania wspierane technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (TIK).
 3. Tworzymy własne e-materiały. Elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów.
 4. Jak wykorzystać TIK na lekcji? Praca własna na platformie lekcjaenter.pl.
 5. Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii.

Nauczyciel/nauczycielka dzięki szkoleniom “Lekcja:Enter.zip!”

– zobaczy jak korzystać z portali edukacyjnych (w tym e-podręczniki), ogólnodostępnych elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych (np. Akademia Khan), także na urządzeniach mobilnych

– pozna edukacyjne zastosowania różnego rodzaju sprzętu i aplikacji jak np. Learning App, Kahoot czy Quizizz i dowiesz się, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach

–  nauczy się, jak pracować metodą projektów uczniowskich np. z pomocą narzędzia Webquest, stosować kształcenie wyprzedzające z wykorzystaniem TIK

– zobaczy jak nowe technologie i aktywizujące metody nauczanie mogą pomóc w realizowaniu podstawy programowej

Udział w szkoleniu da Ci szansę na ułatwienie sobie pracy (przez wykorzystanie konkretnych aplikacji zrobisz kartkówkę, której nie będziesz musiał/a sprawdzać w domu – mailem otrzymasz wynik uzyskany przez każdego ucznia i uczennicę). Lepiej zobrazujesz uczniom niektóre tematy – pokażesz im jak wygląda rafa koralowa czy też pójdziecie na wirtualną wycieczkę do Luwru. Nowe technologie nas otaczają, ich znajomość jest potrzebna codziennym życiu.

Szkolenia planowane on-line 40 grup i stacjonarnie 40 grup z czego połowa grup z drugim trenerem wspomagającym.

Termin realizacji: 1.02.2023r. do 31.07.2023r.

Link do strony projektu Podkarpacie Uczy Cyfrowo IV

https://projektyue.pcen.pl/pl-pl/lekcjaenter-4

 

Kontakt

Biuro Projektu

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2,
35-036 Rzeszów

tel. 17 85 340 97 w. 45

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter