20 września 2019

Projekt – szkolenia: “Nowoczesny nauczyciel matematyki”

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzi projekt skierowany do nauczycieli matematyki, pt.: „Nowoczesny nauczyciel matematyki“

Zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie powyższego wśród nauczycieli matematyki w obszarach objętych Państwa kuratelą.

W każdej z 2 edycji będzie można uczestniczyć w jednym bądź kilku kursach tematycznych. Poszczególne moduły to:

 1. Multimedia w pracy nauczyciela matematyki
  • rekrutacja wrzesień/październik, 2019r.
 1. Modelowanie matematyczne
  • rekrutacja – październik/listopad, 2019r.
 1. Zadania konkursowe i olimpijskie
  • rekrutacja – grudzień/styczeń, 2019/2020r.
 1. Algebra szkolna w nowej odsłonie
  • rekrutacja – luty/marzec, 2020r.

W załączeniu przesyłamy zaproszenie od Pani Prorektor ds Studenckich UKSW.  Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://wmp.uksw.edu.pl/pl/node/525

Z wyrazami szacunku
dr Joanna Kandzia