19 maja 2023

Projekt: “Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Ośrodek Rozwoju Edukacji przesyła w załączniku zaktualizowaną bazę Grantobiorców w projekcie: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Informacje na temat placówek prowadzących szkolenia:

https://www.ore.edu.pl/2023/05/granty-realizowane-w-ramach-otwartego-konkursu-grantowego/ oraz w załączniku

Uczestnik szkoleń otrzyma:
• dostęp do największej bazy zasobów edukacyjnych zgromadzonych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej,
• możliwość doskonalenia kompetencji z najbardziej doświadczonymi trenerami w obszarze edukacji zdalnej i cyfrowej,
• możliwość pracy nad rozwijaniem krytycznego i analitycznego myślenia uczniów, kreatywności, innowacyjności, aktywnego uczenia się i strategii uczenia się, projektowania zajęć z zastosowaniem technologii informacyjno komunikacyjnych (TIK),
• możliwość zapoznania się z pakietem nowych narzędzi i zasobów TIK; informacje na temat rozwiązań wykorzystywanych do współpracy cyfrowej oraz budowania potrzeby prywatności i bezpieczeństwa w Internecie.

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą do świadomego i kreatywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, a tym samym przygotowanie nowej generacji uczniów do funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Strona projektu: https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/wsparcie-nauczycieli-kno/wsparcie-nauczycieli-kno-aktualnosci/

Aby wziąć udział w szkoleniach należy wybrać odpowiednią placówkę i skontaktować się z nią: https://www.ore.edu.pl/2023/05/granty-realizowane-w-ramach-otwartego-konkursu-grantowego/

Szkolenia są bezpłatne. Dodatkowo kontakt: pdnibp@ore.edu.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Brewczyńska – magdalena.brewczynska@ore.edu.pl

Załączniki

wykaz_grantobiorcow_2023
Data: 2023-05-19, rozmiar: 14 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter