11 kwietnia 2024

Raport: “Harmonizacja wiedzy i potrzeb. Wyzwania niedopasowań kompetencyjnych w morskiej energetyce wiatrowej”


Informacja od autorów raportu


Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW), wraz z Partnerami: Towarzystwem Edukacyjnym „Wiedza Powszechna” oraz Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, przedstawia Państwu raport pt. „Harmonizacja wiedzy i potrzeb. Wyzwania niedopasowań kompetencyjnych w morskiej energetyce wiatrowej”.

Dokument ten jest jednym z rezultatów projektu pt. „Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej” realizowanego w okresie od kwietnia 2022 r. do kwietnia 2024 r., przy wsparciu dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

W raporcie, oprócz danych zastanych (publikacji naukowych, raportów i stanowisk eksperckich oraz dokumentów Unii Europejskiej), zawarte zostały wyniki badań ilościowych – zebranych za pomocą kwestionariuszy ankiet wśród 55 wystawców I Edukacyjnych Targów Kariery EDU OFFSHORE WIND (Gdańsk, 14-15 marca 2023 r.).

Wśród celów niniejszego opracowania można wskazać m. in.: diagnozę i rekomendacje w obszarze niedopasowań strukturalnych pomiędzy rozwijającym się w Polsce nowym rynkiem pracy sektora morskiej energetyki wiatrowej (MEW) a istniejącą w Polsce ofertą edukacyjną wspierającą rozwój kompetencji niezbędnych w branży morskiej energetyki wiatrowej.

Raport jest dedykowany przede wszystkim instytucjom publicznym, zarówno rządowym, jak i samorządowym, które kształtują politykę edukacyjną i zawodową dla sektora offshore wind. Ponadto ma na celu wskazanie konieczności budowy przemyślanego, wielosektorowego partnerstwa na rzecz kształcenia kompetencji dla nowego sektora gospodarki stanowiącego jeden z filarów transformacji energetycznej Polski.

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter