18 listopada 2022

Seminarium: “Lokalne grupy wsparcia jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i edukacyjnemu w sytuacjach kryzysowych”

Seminarium regionalne pn. “Lokalne grupy wsparcia jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i edukacyjnemu w sytuacjach kryzysowych” / „Local support groups as tools for counteracting social and educational exclusion in crisis situations” w ramach projektu pn. “Wspólne zapobieganie wykluczeniu społecznemu po COVID” / “Prevention post-COVID Social Exclusion Together” (Strategic Grant No. 22110213).

Celem projektu jest pomoc w zmniejszeniu skali nierówności edukacyjnych i społecznych na obszarach peryferyjnych, gdzie wprowadzenie edukacji zdalnej wywołało znacznie więcej negatywnych skutków niż na obszarach zurbanizowanych i metropoliach.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Seminarium odbędzie się dnia 25 listopada 2022r., godz. 9:00 – 11:30 i jest organizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Szczegółowy program Seminarium znajdą Państwo w załączeniu.

Forma realizacji: on-line (link dostępowy – kliknij tutaj: Seminarium regionalne 25.11.2022 r.

 

Załączniki

Instrukcja logowania
Data: 2022-11-18, rozmiar: 366 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter