3 listopada 2022

Seminarium: Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki KUL organizuje w roku szkolnym 2022/2023 cykliczne seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej o zasięgu krajowym z udziałem gości zagranicznych.

Wiodący tytuł planowanego seminarium: Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym.

Zapraszamy nauczycieli do dzielenia się własnym doświadczeniem i prezentowania praktycznych rozwiązań pedagogicznych. Dzięki ternu zostanie stworzona szansa wypracowania innowacyjnych rozwiązań, studentom zaś możliwość poznania nie tylko teoretycznych podstaw, ale również praktycznych uwarunkowań pracy wychowawczo-dydaktycznej, uczenia się od Mistrza.

W bieżącym roku szkolnym przewidujemy trzy spotkania:

  • Spotkanie I: Trudności z adaptacją i integracją społeczną dzieci w wieku wczesnoszkolnym —przyczyny, objawy, sposoby ich przezwyciężania — 25. 11. 2022 r.
  • Spotkanie II: Trudności dydaktyczne uczniów na I etapie edukacyjnym — propozycje praktycznych rozwiązań— 24. 02. 2023 r.
  • Spotkanie III: Współpraca rodziny i szkoły. Zasady komunikacji i integracji społecznej w świetle integralnego rozwoju dziecka/ fizycznego, intelektualnego, społeczno-etycznego, kulturalnego, religijnego/ — 21. 04. 2023 r.

Spotkania będą odbywać się w godz. 13.00 — 16.00, w formie zdalnej na platformie Teams. Udział w seminarium jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o czynnym lub biernym udziale w seminarium. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pani Kurator o przekazanie tej informacji podległym szkołom wraz z załączoną kartą zgłoszenia oraz zachęcenie dyrektorów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do uczestnictwa w seminarium.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.11. 2022r. na adres: seminarium22@kul.pl

Załączniki

Karta uczestnictwa
Data: 2022-11-03, rozmiar: 15 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter