5 kwietnia 2023

Spotkanie podsumowujące projekt “Staże uczniowskie w branży audiowizualnej”

Informacja od organizatora:


Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, jako Beneficjent projektu serdecznie zaprasza na spotkanie podsumowujące projekt Staże uczniowskie w branży audiowizualnej Głównym celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu [pnz] poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem ram staży zawodowych, a także modelowych programów praktycznej nauki zawodów dla 3 zawodów w branży audiowizualnej tj. technik fotografii i multimediów, technik realizacji nagrań, technik realizacji nagłośnień.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie stanowi okazję do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych rezultatów projektu. Kluczowa tematyka spotkanie będzie dotyczyła wniosków i rekomendacji z przeprowadzonego pilotażu staży uczniowskich po wdrożeniu wypracowanych w ramach projektu modeli praktycznej nauki zawodu wraz z zasadami zapewniania jakości.

 

Spotkanie poświęcone będzie:
– prezentacji wypracowanych w ramach projektu dzieł
– przekazaniu uwag i wniosków autorów, uczestników pilotażu modeli programów praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego oraz zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego i narzędzi ich weryfikacji
– upowszechnieniu rekomendowanych zmian w przepisach prawa oświatowego w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu  w branży audiowizualnej.

 

TERMIN I MIEJSCE

Spotkanie odbędzie się w dniu 09.05.2023 r. (wtorek) lub 13.05.2023 r. (sobota), w godzinach 10:00- 14:00 w Warszawie. Godziny mogą ulec zmianom. Dokładne miejsce spotkania zostanie przedstawione po wybraniu daty spotkania.

 

UCZESTNICTWO

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli szkół i pracodawców branży audiowizualnej, kuratoriów oświaty, jednostek samorządu terytorialnego, ekspertów branży audiowizualnej.

 

Organizator refunduje koszty podróży w wysokości 180,00zł po uprzednim przedstawieniu wniosku o refundację kosztów dojazdu wraz z dokumentem potwierdzającym przejazd [bilet]

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza do 15.04.2023r roku. 

Prosimy, aby każdy uczestnik wypełnił ankietę indywidualnie.

 

W sprawie pytań organizacyjnych związanych ze spotkaniem prosimy o kontakt z Panią Dorotą Gierada

mail: d.kowalczyk@crk.edu.pl, tel 729 978 443

 

Z poważaniem.

Dorota Gierada
Lider projektu “Staże uczniowskie w branży audiowizualnej”

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy
Data: 2023-04-05, rozmiar: 98 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter