9 lutego 2018

Szkolenia w zakresie „Ceremoniału Pocztu Sztandarowego”

W związku z przypadającym w bieżącym roku Stuleciem Odzyskania Niepodległości, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie organizuje szkolenia w zakresie „Ceremoniału Pocztu Sztandarowego”. Zajęcia adresujemy do wszystkich szkół, które wystawiają poczty sztandarowe bądź delegacje – w ramach państwowych lub kościelnych uroczystości. Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkoleń z zakresu musztry ceremonialnej dla pododdziałów honorowych (np. drużyn harcerskich,…).

Szkolenia będzie prowadził Dowódca – mjr Krzysztof Jakubek wraz z funkcjonariuszami występującymi w Kompanii Honorowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie. Pododdział ten istnieje od 2007 roku i w chwili obecnej jest uważany za jeden z najlepszych tak w regionie jaki i w kraju. Funkcjonariusze z rzeszowskiej Kompanii Honorowej uczestniczą we wszystkich uroczystościach o charakterze patriotycznym na terenie województwa, a wielu z nich jest angażowana do ogólnopolskiej Kompanii Honorowej Służby Więziennej. Poczet Sztandarowy OISW w Rzeszowie asystował m.in. w nominacjach generalskich w pałacu prezydenckim. Teraz swoje doświadczenie chcą przekazać młodzieży.

Zajęcia są bezpłatne – zainteresowani nie ponoszą żadnych kosztów na rzecz Służby Więziennej. Terminy i zasady szkoleń będą opracowywane na podstawie indywidualnych ustaleń z zainteresowanymi podmiotami.

Oferta będzie aktualna przez cały bieżący rok, jednak biorąc pod uwagę ilość zadań realizowanych przez Kompanię, terminy spotkań powinny być ustalane w miarę szybko.

Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać drogą mailową: oisw_rzeszow@sw.gov.pl
lub pod numerem telefonu: 17 85 80 780.