4 marca 2024

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w zakresie wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych

Informacja z Ministerstwa Sprawiedliwości


Szanowni Państwo,

trwa rekrutacja w ramach bezpłatnych szkoleń dla pracowników służb realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności w zakresie wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych w rodzinie na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się pod linkiem:

Zapis na szkolenie  >>

Jeżeli przycisk nie działa, proszę skopiować link w okno przeglądarki:
http://rozwojkompetencji.com.pl/client/participants/new

Szkolenia skierowane są dla przedstawicieli:

  1. Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
  2. Organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, Służby Więziennej itd.);
  3. Ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.);
  4. Oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.);
  5. Gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
  6. Instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz ochrony rodziny;
  7. Innych podmiotów mogących być członkami zespołów interdyscyplinarnych lub grup roboczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz z osobami stosującymi przemoc.

Czas trwania sesji szkoleniowej to jeden dzień, łącznie 8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 min.). Zajęcia będą odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:45.

Lokalizacja szkoleń: miasta będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa*.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących spraw organizacyjnych do Państwa dyspozycji pozostają opiekunowie projektu ze strony Wykonawcy – Instytut ADN sp. z o. o. sp. k., tel.: 504 749 258, 504 749 267, e-mail: stopprzemocy@rozwojkompetencji.com.pl.

*Uprzejmie informujemy, iż Organizator nie ma obowiązku pokrywania kosztów noclegu oraz dojazdu do lokalizacji, w których odbywać się będą szkolenia.

Zapraszam serdecznie do udziału w szkoleniach!

Ministerstwo Sprawiedliwości

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter