10 maja 2024

Szkolenie pt. Komunikacja Międzykulturowa – Współpraca z różnorodnością kulturową: Społeczność Romska


Informacja od organizatora:


Szkolenie darmowe – prowadzone w j. polskim

Termin do wyboru: 16 Maj  lub 17 Maj  2024

Czas trwania szkolenia: 10:00 do 16:00 max. do 20 osób

Lokalizacja: Rzeszów
Grand Hotel Boutique – Rzeszów Centrum
Ul. Księdza Feliksa Dymnickiego 1a

W  pakiecie:coffee break & buffet lunch

Liczba trenerów: 2 ekspertów komunikacji międzykulturowej w tym kultury romskiej z ponad 20 letnim doświadczeniem trenerskim. 

Zgłoszenia: kierować na adres mailowy crr@vp.pl  lub tel.511554822

Tematyka spotkania:

1. Wzajemne postrzeganie Romów i grupy większościowej:

– Omówienie stereotypów i jakie są źródła tego zjawiska
– Odmienne rozumienie gestów, zwyczajów
– Wartości i normy: faktycznie występujące różnice negatywnie oceniane
– Koncepcje dzieciństwa w kulturze romskiej i większościowej
– Kim jest Rom a Cygan?
– Grupy Romów w Polsce

2. Kultura większościowa

– Wpływ kultury na zachowanie człowieka

 • skrypty zachowań
 • stereotypy o innych i autostereotypy

3. Komunikacja z grupą większościową

 • style komunikacji
 • Kontakt w organizacjach pomocowych
 • Kontakt w urzędach i szkołach
 • Jak wzbudzać zaufanie i nie aktywizować stereotypów?

4. Asymilacja czy integracja?

5. Romskie dziecko w szkole

6. Obecność Romów w kulturze większościowej

– TOŻSAMOŚĆ ROMSKA I JEJ NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY KULTURY
– Elementy kultury i tradycji  romskiej:

 • Historia
 • Wędrówka
 • Język
 • Wewnętrzne zasady i normy
 • Zawody Prestiżowe i zakazane
 • Obyczaje
 • Wartości

8. Rekomendacje

Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów – jest niezależną organizacją rzeczniczą, o statusie pozarządowej organizacji mniejszości narodowych. W Stowarzyszeniu działają ekspertki i eksperci, należący do społeczności Romskiej w Polsce i w Europie.

Organizacja  od 1992 roku działa na rzecz integracji, dialogu międzykulturowego, kształtowania postaw otwartości wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Szczególnie kładziemy nacisk na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zjawisku romofobii i dyskryminacji.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Jesteśmy konsultantami/-tkami dla administracji państwowej, samorządów, org. międzynarodowych i lokalnych. Współpracujemy koalicyjnie z organizacjami romskimi, z organizacjami międzynarodowymi UNHCR w Sector Protecion , IOM ds. Migracji  International Medical Corps, UNICEF, Ambasady, Urzędy Wojewódzkie, Parlament Europejski, Rada Europy, Ministerstwo Edukacji, MSWiA, Komisja sejmowa ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisja Rządowa ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Kultury, Rzecznik Praw Obywatelskich i wiele innych.

WWW: romowie.org

Mail:  crr@vp.pl

Tel.: +48511554822  

 

 

 

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter