11 września 2019

Szkolenie w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)”

Rzeszów, 2019-09-09

WiJ.585.22.2019                                                                               

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół w województwie podkarpackim

W związku ze zmianami prawnymi(1) prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, na terenie województwa podkarpackiego realizowany będzie projekt: „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)”. Projekt realizuje firma SYNTEA S.A. na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej z dn. 16 listopada 2018 r., numer UDA-POWR..02.14.00–00-2006/18–00 realizuje Projekt  „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam do uczestnictwa osoby pełniące funkcję doradców zawodowych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia do udziału w bezpłatnych szkoleniach z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt zakłada udział w 20 godzinach szkolenia odbywającego się w trybie weekendowym:  Piątek – 6 godz., Sobota – 8 godz. Niedziela – 6 godz.

W ramach uczestnictwa w Projekcie Realizator zapewnia:

  • zakwaterowanie w hotelu 3*, pełne wyżywienie od obiadu w piątek do obiadu w niedzielę,
  • prowadzenie zajęć przez doświadczoną kadrę trenerską,
  • materiały szkoleniowe opracowane przez ORE (dodatkowo teczka, notes, długopis, pendrive),
  • zwrot kosztów dojazdu.

Formularz zgłoszeniowy na stronie: http://projekty.syntea.pl/rozwijanie-kompetencji-kadry-dydaktycznej/rejestracja-do-projektu/

Kontakt – Syntea S.A., ul. Wojciechowska 9a, 20–704 Lublin:

Koordynator Projektu – Jarosław Świątek, tel. +48 797–029-194, e‑mail: doradztwo.men@syntea.pl

Asystent ds. Projektu  – Anna Zmysłowska, tel. +48 797–586-435, e‑mail: doradztwo.men@syntea.pl

(1) (m.in. ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., Dz. U. 2017 poz. 59, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2017 poz. 703), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. 2018 poz. 1675),