11 września 2019

Zaproszenie do udziału w warsztatach pn. „Wchodzę w rolę” fundacji „Potrafię pomóc”

Rzeszów, 2019 – 09 – 11

Państwo
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek 
w województwie podkarpackim

Warsztaty „Wchodzę w rolę” realizowane przez fundację „Potrafię Pomóc” w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 dedykowane są dla uczniów klas I-III oraz sześciolatków z grup przedszkolnych.

Podczas spotkań najmłodsi – przedszkolaki i dzieci z podstawówki – zetkną się z problemami, które na co dzień pokonują ich niepełnosprawni rówieśnicy, na przykład przemierzając trasę wózkiem inwalidzkim, o kulach, z laską, w czasie gdy opaska zasłania oczy, komunikując się bez słów czy wykonując różne czynności bez użycia jednej ręki lub nogi. Poprzez wejście w rolę niepełnosprawnego, dzieci będą mogły zrozumieć codzienność osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja prowadzi dokumentację fotograficzną z warsztatów, w związku z tym niezbędna jest zgoda na udostępnienie wizerunku dzieci (uczestników warsztatów). Warsztaty są bezpłatne.

Dyrektorów zainteresowanych placówek prosimy o przesłanie formularzy zgłoszeniowych na adres mailowy: rzeszow@potrafiepomoc.org.pl ze wskazaniem sugerowanej daty
i godziny, w których mogłyby odbyć się spotkania oraz ilości uczestników.

 

Załączniki

Informacja o projekcie
Data: 2019-09-11, rozmiar: 216 KB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2019-09-11, rozmiar: 19 KB