10 listopada 2017

Rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter