7 marca 2017

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 14 lutego 2017 r. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

Link do rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356

Od 1 września 2017 r. nowa podstawa programowa będzie obowiązywała w:

  1. przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego;
  2. klasach: I, IV, VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również
    w kolejnych klasach szkoły podstawowej;
  3. szkołach podstawowych ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  4. branżowej szkole I stopnia;
  5. szkole specjalnej przysposabiającej do pracy;
  6. pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.

Podstawa programowa dla szkoły podstawowej zawiera wszystkie potrzebne i wymagane treści w kształceniu uczniów klas 7 i 8 w nowej strukturze szkoły podstawowej. Uczniowie tych klas będą wypełniali program stanowiący kontynuację tego, który realizowali w klasach 4-6.

Program ma ich przygotowywać do podjęcia dalszej nauki w wybranym typie szkół ponadpodstawowych, począwszy od roku szkolnego 2019/2010.

Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników.

Do końca czerwca 2017 r. przygotowane zostaną nowe podręczniki do nowej podstawy programowej. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych otrzymają bezpłatnie bezpośrednio w swoich szkołach.

Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje podstawy programowej dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i branżowej szkoły II stopnia – w przypadku tych szkół zmiany programowe rozpoczną się począwszy od roku szkolnego 2019/2020 (liceum i technikum) i od roku szkolnego 2020/2021 (branżowa szkoła II stopnia).

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronach MENu – kliknij tutaj >>.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter