13 października 2017

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę przyjąć serdeczne życzenia.
W codziennej pracy niech towarzyszy Wam życzliwość, uznanie i osobista satysfakcja, wynikająca z dokonań i podejmowanych działań na rzecz dzieci i młodzieży.
Życzę Państwu, abyście pielęgnowali w sobie pasję przebudzania ludzkich serc i umysłów, nadal z niesłabnącym zapałem inspirowali swoich uczniów do działania, pomagali im wzrastać i towarzyszyć w trudnej wędrówce ku dorosłości. Życzę, abyście zapisali się we wdzięcznej pamięci kolejnych pokoleń, które wychowujecie przecież „nie dla siebie, lecz dla świata”.