9 listopada 2017

Informacje na temat finansowania edukacji, ogłaszanych konkursów, szkoleń

portal funduszy europejskich: 

na stronie MEN:  

ORE – dla samorządów – Środki unijne na oświatę: 

na stronie WUP w Rzeszowie: