4 listopada 2022

II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz Podkarpackim Kuratorem Oświaty, w bieżącym roku szkolnym organizuje dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych konkurs tematyczny pod nazwą ,,II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny”. Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania. Poprzez analizę i interpretację tekstów literackich oraz poprzez wystąpienia publiczne uczniów, Ogólnopolski Konkurs Retoryczny może stanowić zachętę dla dzieci i młodzieży do rozwijania kultury żywego słowa.

Formularz zgłoszeniowy należy składać w terminie nie przekraczalnym do 23 listopada 2022r.

Konkurs  składa się z trzech etapów:

etap I szkolny – 16 grudnia 2022r.,

etap II wojewódzki – 3 marca 2023r.,

etap III ogólnopolski – 5 maja 2023r.

Finaliści i laureaci Konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b-c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1737).

Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie konkursu: https://konkursretoryczny.lscdn.pl/

Ogólnopolski koordynator konkursu – st. wiz. Ewa Walczak tel. 81-538-52-44
Wojewódzki koordynator konkursu – wiz. Grażyna Tereszkiewicz tel. 17-867-11-02

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter