2 marca 2022

Informacja dla dyrektorów szkół podstawowych w związku z zasadami przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z zasadami przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie, informuję, że na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1930, 2445) możliwe jest zapewnienie przez dyrektorów szkół podstawowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – cudzoziemców. Działając zgodnie z ww. przepisem stanowiącym, iż jeżeli w wyniku zwiększenia się liczby uczniów danej klasy w ciągu roku szkolnego środki z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla tych uczniów, koszt zakupu brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kolejny rok szkolny. Kwota refundacji jest przyznawana do wysokości stanowiącej iloczyn liczby zakupionych brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz odpowiednio kwot, o których mowa w art. 55 ust. 5 ww. ustawy, z uwzględnieniem wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter