8 września 2022

Informacja dotycząca tzw. godziny dostępności nauczyciela.

Czas pracy nauczyciela określony został w art. 42 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela i nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, nauczyciel zobowiązany jest do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni. Godzina dostępności nauczyciela w szkole nie została określona w sposób szczególny, tak jak np. godzina lekcyjna, w związku z czym trwa ona 60 minut.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter