11 października 2021

Informacja MEiN o wypłacie nagród MEiN dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Kształcenia Ogólnego uprzejmie informuje, że środki finansowe na nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla nauczycieli zostaną przekazane po otrzymaniu not obciążających uwzględniających opis wynikający z obowiązującej klasyfikacji budżetowej, tj. (kryterium podmiotowe, kryterium  przedmiotowe, kryterium rodzajowe):

Część 30 – Oświata i wychowanie

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała Działalność oraz paragrafy:

  • 3040 – kwota nagrody brutto w złotych,
  • 4110- składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez pracodawcę,
  • 4120 – składka na Fundusz Pracy

oraz jeśli kogoś dotyczy: § 4710 – składka na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

ze wskazaniem właściwego rachunku bankowego

Wysokość nagrody Ministra Edukacji i Nauki w 2021 r. wynosi 7 500 zł (brutto).

W nocie proszę podać imię i nazwisko osoby nagrodzonej oraz numer decyzji (Decyzja Nr 13 z dnia 5 października 2021 r.).

 

Noty należy wystawić na:

Ministerstwo Edukacji i Nauki
ul. Wspólna 1/3,
00-529 Warszawa

Prawidłowo wystawione noty należy wysłać bezpośrednio na adres Ministerstwa Edukacji i Nauki, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25 do dnia 5 listopada 2021 r.

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter