29 października 2020

Informacja o sprawdzaniu obecności na zajęciach edukacyjnych

Rzeszów, 28.10.2020r.

ZER.552.89.111.2020

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
na terenie województwa podkarpackiego

 

Przypominam, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, szkoła ma obowiązek potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach. Prowadzona w tym zakresie dokumentacja ma umożliwiać stwierdzenie nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

 

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U.2020.1394).

 

wz. PODKARPACKIEGO
 KURATORA OŚWIATY

 Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter